Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków

Strona główna O szkole Dla Rodziców Plan lekcji Wiadomości Kontakt Godziny pracy
 

Nawigacja

Kalendarz szkolny 2015/2016 Terminy spotkań i konsultacji z rodzicami Dodatkowe dni wolne Podręczniki kl. I - III 2015/2016 Podręczniki kl. V-VI 2015/2016 Wyprawka szkolna 2015 Dziennik elektroniczny Librus Prawa i obowiązki ucznia Regulamin stroju uczniowskiego Procedura ubiegania się o kartę rowerową Duplikat legitymacji szkolnej Ubezpieczenie NNW Bezpłatne podręczniki 1% dla naszej szkoły Lekcje i przerwy Kontrakt regulujący sposób udostępniania rodzicom sprawdzianów

Dla Rodziców

Dziennik elektroniczny Librus

                   Dziennik elektroniczny- system kontroli frekwencji i postępów nauce. Daje Rodzicom możliwość bieżącej kontroli dziecka w szkole. Wystarczy tylko:

  • otrzymać dostęp do danych swojego dziecka od wychowawcy (login i hasło)
  •        wejść na stronę: www.synergia.librus.pl
  •        zalogować się na przygotowane konta

Ten nowatorski program posiada moduł skanujący karty ocen i nieobecności uczniów, dzięki czemu możliwe jest automatyczne i natychmiastowe wprowadzanie wszystkich danych do systemu. Rodzic może w dowolnej chwili zalogować się do niego i sprawdzić, jaką ocenę dziecko dostało np. ze sprawdzianu.

Szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jest jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach.

Dzięki stałemu kontaktowi ze szkołą rodzic ma możliwość szczegółowej analizy postępów w nauce, jak i skutecznego przeciwdziałania problemom wychowawczym dzięki możliwości prowadzenia korespondencji z nauczycielami uczącymi. Zachęcamy do korzystania z tego systemu!