Nawigacja

 • DRZEWO NIEPODLEGŁOŚCI

  DRZEWO NIEPODLEGŁOŚCI
  11.10.2018

  W  gminach i powiatach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbywają się symboliczne nasadzenia drzew, których celem jest uhonorowanie setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W  naszej szkole to symboliczne nasadzenie odbyło się  w  dniu 11.10.2018r. Posadziliśmy drzewo GRAB, które symbolizuje odporność, wytrwałość, silny charakter. Będzie  żywym pomnikiem  i świadkiem dzisiejszych dni. W tym uroczystym wydarzeniu uczestniczyli pan burmistrz, dyrekcja, klasy 2b,2c oraz reprezentacje pozostałych klas.

 • Drzewo niepodległości
  16.10.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Drzewo niepodległości.

 • 17.10.2018

  Śląskie Targi Książki - Obrazek 1Moduł Aktualne wydarzenia został zmodyfikowany - Śląskie Targi Książki

 • V MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE!

  12.10.2018

  V MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE! - Obrazek 1Nasza szkoła zajęła 5 miejsce w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym igrzysk dzieci o puchar  Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018!

 • Szkoła otwarta na wiedzę – etap II

  12.10.2018

  Szkoła otwarta na wiedzę – etap II - Obrazek 1Nasza szkoła uczestniczy w  Projekcie „Szkoła otwarta na wiedzę – etap II”. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 mikołowskich szkół podstawowych w okresie VI 2018 – VI 2019. Projektodawcą jest Gmina Mikołów.
  Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości kształcenia poprzez przeprowadzenie zajęć rozwijających specyficzne umiejętności/ kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych i zakup dostosowanych do specyfiki zajęć specjalistycznych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu TIK. Uczniowie/ uczennice ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniowie młodsi, poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb i umożliwienie im udziału m.in. w zajęciach specjalistycznych, będą mieć możliwość nadążenia za wymogami nowej podstawy programowej. Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów/ uczennic będzie prowadziło do ich efektywnego wejścia na rynek pracy w przyszłości.

  W ramach projektu odbywają się  następujące zajęcia:
  dla uczniów młodszych
  zajęcia wspierające rozwój motoryki małej
  zajęcia prowadzone metodą Dobrego Startu

  dla uczniów ze specjalnymi potrzebami  rozwojowymi i edukacyjnymi
  zajęcia wspierające rozwój motoryki dużej kl. IV

  zajęcia wspierające logiczne myślenie (szachy) kl. IV

  zajęcia matematyczne kl. IV
  zajęcia matematyczne kl. V
  zajęcia matematyczne kl. VI
  zajęcia matematyczne kl. VII
  zajęcia matematyczne kl. VIII

  zajęcia przyrodnicze kl. V-VI
  zajęcia przyrodnicze kl. VII – VIII

  zajęcia lingwistyczne kl. IV
  zajęcia lingwistyczne kl. V - VI
  zajęcia lingwistyczne kl. VII – VIII

  zajęcia informatyczne kl. VI – VIII

  zajęcia z psychologiem kl. IV - VI
  zajęcia z psychologiem kl. VII - VIII

  Regulamin_Sowa_II.doc

 • 11.10.2018

  "Zakorzenieni w Mikołowie". - Obrazek 1Moduł Aktualne wydarzenia został zmodyfikowany- konkurs "Zakorzenieni w Mikołowie".

 • Konsultacje

  02.10.2018

  Konsultacje - Obrazek 1 16 października zapraszamy na indywidualne konsultacje z nauczycielami od godz. 17.00 do 18.00.

 • Aktualizacja danych

  Aktualizacja danych - Obrazek 1Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane

 • 28.09.2018

  Dzień Głośnego Czytania w MBP - Obrazek 1 Moduł Aktualne wydarzenia został zmodyfikowany - Dzień Głośnego Czytania w MBP

 • Lekcje skrócone 12 X

  Lekcje skrócone 12 X - Obrazek 1 W piątek 12 października lekcje będą trwały po 30 minut według planu lekcji skróconych.

  Lekcje skrócone:

  1.       8.00 - 8.30
  2.       8.35 - 9.05
  3.       9.15 - 9.45
  4.       9.55 - 10.25
  5.       10.45 - 11.15
  6.       11.35 - 12.05
  7.       12.20 - 12.50
  8.       12.55 - 13.25
  9.       13.30 - 14.00
 • 27.09.2018

  Aktualizacja danych - Plan lekcji - Obrazek 1Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane

 • 27.09.2018

  Egzamin ósmoklasisty - Obrazek 1

  Moduł Dla Rodziców został zmodyfikowany- Egzamin ósmoklasisty

 • 25.09.2018

  Dodatkowe dni wolne - Obrazek 1Moduł Dla Rodziców został zmodyfikowany - Dodatkowe dni wolne

 • 25.09.2018

  Terminy spotkań i konsultacji z rodzicami - Obrazek 1 Moduł Dla Rodziców został zmodyfikowany - Terminy spotkań i konsultacji z rodzicami

 • 24.09.2018

  Rajd PTTK - Obrazek 1Moduł Aktualne wydarzenia został zmodyfikowany- Rajd PTTK.

 • 18.09.2018

  Ubezpieczenie NNW uczniów - Obrazek 1Moduł Dla Rodziców został zmodyfikowany - Ubezpieczenie NNW uczniów 2018/19

 • Rajd kolarski
  12.09.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Rajd kolarski - Informacja nt rajdu w zakładce "Aktualne wydarzenia".

 • 11.09.2018

  System oceniania zachowania - Obrazek 1Moduł Statut, regulaminy został zmodyfikowany- System oceniania zachowania

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica wew.18
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć