Nawigacja

Projekt NASA etap II

Kwiecień-plecień

AGENCJE MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNE

AGENCI INFORMACI

prowadząca: mgr Katarzyna Klaja

W kwietniu wzięliśmy udział w warsztatach matematyczno-naukowych, na które pojechaliśmy do Rybnika. Tam uczestnicy mieli możliwość samodzielnego wyjaśniania zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie. Najbardziej pasjonująca okazało się przebijanie balonów,  w taki sposób, aby nie uciekło z nich powietrze albo utrzymywanie piłeczki w  powietrzu dmuchając w rurkę.

Poza tym realizowaliśmy projekt ”Kto więcej, kto mniej”, w którym przybliżyliśmy sobie wiadomości dotyczące rekordów, uczestnicy sami ustalali swoje rekordy oraz układali zadania  o podanej tematyce. Projekt ten służy również utrwaleniu wiadomości dotyczących przeliczania jednostek, z czym uczestnicy mają niemały problem. 

 

 

AGENCJA DZIENNIKARSKA

prowadząca: mgr Dominika Lazarek

W kwietniu agencja dziennikarska " NEWS"mogła doskonalić i uzupełniać swoją wiedzę na warsztatach dziennikarskich w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Zajęcia te prowadziła p. Ewa Maj. Dotyczyły one etyki pracy dziennikarza oraz różnych problemów z nią związanych. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia fragmentów wywiadów radiowych i telewizyjnych, omówienia ich struktury i zachowania prowadzących je dziennikarzy.

Na zajęciach w szkole uczniowie omawiali wycieczki. Pisali sprawozdania, tworzyli prezentacje ze zdjęć. Odbył się również " Sąd nad telewizją". Uczniowie zostali podzieleni na obrońców, oskarżycieli, ławników oraz sędziów. Szukali pozytywnych  stron ekspansji telewizji oraz jej negatywnych cech.

   

 

 

AGENCJE EKSPRESJI KULTURALNEJ 

KABARET

prowadząca: mgr Dominika Lazarek

 

Kwiecień był dla agencji kabaretowej bardzo pracowity. Uczestnicy ćwiczyli wymowę i dykcję w czasie zabaw językowych. Doskonalili ruch i gest teatralny. Próbowali swoich sił w improwizowanych, krótkich występach kabaretowych.

Odbyły się również dwa wyjazdy studyjne. Pierwszy do Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Odbyła się tam lekcja teatralna połączona z warsztatami. Uczestnicy mogli poznać teatr zza kulis: sceny, magazynów, orkiestronu, pracowni teatralnych. Poznali historię teatru-jego antyczny rodowód. Pani przewodnik omawiała rolę aktora, muzyki, światła, scenografii w przedstawieniu teatralnym. Następnie odbyły się warsztaty z zawodowym aktorem. Wprowadził on uczniów w świat teatru. Przedstawił różne rodzaje masek scenicznych i ich role w czasie kreowania postaci. Umożliwił on uczniom stworzenie krótkiej scenki, dawał ważne wskazówki.

W Teatrze Lalek Banialuka w Bielsku- Białej uczniowie zobaczyli spektakl muzyczny pt. "Zielony wędrowiec".

  

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica wew.18
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć