Egzamin ósmoklasisty

 

Podsumowanie 
wyników egzaminu ósmoklasisty 2018/2019
SP 3 w Mikołowie

 

Nasi uczniowie osiągnęli na egzaminie ósmoklasisty bardzo wysokie wyniki ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki, języka angielskiego.

Wysoki wynik egzaminu ósmoklasisty uplasował naszych absolwentów w ścisłej czołówce w gminie oraz województwa śląskiego i kraju. Szkoła znajduje się w staninie 8  -  z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. To osiągnięcie jest najbardziej obiektywną oceną jakości nauczania w SP3.

Skala staninowa to skala dziewięciostopniowa, od 1 - najniższego do 9 - najwyższego. Porządkuje wyniki uczniów i szkół w całej Polsce i obiektywnie porównuje wyniki ich egzaminów.

 

Skala  staninowa  wyników

wszystkich szkół podstawowych w kraju

 

stanin

wynik

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

9.

najwyższy

 

 

 

8.

bardzo wysoki

SP 3 Mikołów

SP 3 Mikołów

SP 3 Mikołów

7.

wysoki

 

 

 

6.

wyżej średni

 

 

 

5.

średni

 

 

 

4.

niżej średni

 

 

 

3.

niski

 

 

 

2.

bardzo niski

 

 

 

1.

najniższy

 

 

 

 

Średnia wyników naszych uczniów jest wyższa niż średnia ogólnopolska, wojewódzka, powiatowa i gminy.

 

 

 

Jesteśmy dumni z naszych absolwentów!

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć