Nawigacja

Kalendarz szkolny 2017/18 Terminy spotkań i konsultacji z rodzicami Dodatkowe dni wolne Ubezpieczenie NNW Punktowy system oceniania w klasach 4 - 7 Podręczniki do religii kl. I-VIII 2018/19 Dziennik elektroniczny Librus Rada Rodziców Kontrakt regulujący sposób udostępniania rodzicom sprawdzianów Prawa i obowiązki ucznia Regulamin stroju uczniowskiego Korzystanie z telefonów komórkowych Procedura ubiegania się o kartę rowerową Duplikat legitymacji szkolnej Lekcje i przerwy 1% dla naszej szkoły

Dla Rodziców

Dziennik elektroniczny Librus

                   Dziennik elektroniczny- system kontroli frekwencji i postępów nauce. Daje Rodzicom możliwość bieżącej kontroli dziecka w szkole. Wystarczy tylko:

 • otrzymać dostęp do danych swojego dziecka od wychowawcy (login i hasło)
 •        wejść na stronę: www.synergia.librus.pl
 •        zalogować się na przygotowane konta

Ten nowatorski program posiada moduł skanujący karty ocen i nieobecności uczniów, dzięki czemu możliwe jest automatyczne i natychmiastowe wprowadzanie wszystkich danych do systemu. Rodzic może w dowolnej chwili zalogować się do niego i sprawdzić, jaką ocenę dziecko dostało np. ze sprawdzianu.

Szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jest jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach.

Dzięki stałemu kontaktowi ze szkołą rodzic ma możliwość szczegółowej analizy postępów w nauce, jak i skutecznego przeciwdziałania problemom wychowawczym dzięki możliwości prowadzenia korespondencji z nauczycielami uczącymi. Zachęcamy do korzystania z tego systemu!

 
 
 
   
 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica wew.18
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć