Nawigacja

Kalendarz szkolny 2018/19 Terminy spotkań i konsultacji z rodzicami Dodatkowe dni wolne Ubezpieczenie NNW Podręczniki do religii kl. I-VIII 2018/19 Dziennik elektroniczny Librus Rada Rodziców Kontrakt regulujący sposób udostępniania rodzicom sprawdzianów Prawa i obowiązki ucznia Regulamin stroju uczniowskiego Korzystanie z telefonów komórkowych Procedura ubiegania się o kartę rowerową Duplikat legitymacji szkolnej Lekcje i przerwy 1% dla naszej szkoły System oceniania zachowania Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy Egzamin ósmoklasisty

Dla Rodziców

Kontrakt regulujący sposób udostępniania rodzicom sprawdzianów

Kontrakt regulujący sposób udostępniania rodzicom sprawdzianów

 

 1. Nauczyciele przechowują ważniejsze sprawdziany, gdyż stanowią dokumentację przebiegu nauczania.
 2. Po omówieniu sprawdzianu uczniowie otrzymują sprawdzian, by w domu pokazać go rodzicom.
 3. Rodzice podpisują sprawdzian.
 4. Uczniowie przynoszą go do szkoły w czasie trzech dni od otrzymania sprawdzianu lub w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 5. Sprawdziany przechowuje nauczyciel/wychowawca.
 6. W razie potrzeby podczas indywidualnego spotkania nauczyciel wyjaśnia rodzicom, co uczeń zrobił dobrze/źle, nad czym musi jeszcze popracować.
 7. Jeżeli uczeń nie odda sprawdzianu nauczycielowi, rodzic nie może wysuwać żadnych roszczeń dotyczących sprawdzianu.
 8. Nieoddanie sprawdzianu w odpowiednim terminie skutkuje ujemnymi punktami
  z zachowania, zgodnie z systemem oceniania zachowania.
 9. Kontrakt zaczyna obowiązywać w dniu przedstawienia go rodzicom.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica wew.18
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć