Nawigacja

Biblioteka

Regulamin

             

 

 

NOWY REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH

OLIMPIJCZYKÓW W MIKOŁOWIE NA CZAS PANDEMII

 

1. Biblioteka szkolna funkcjonuje wyłącznie jako wypożyczalnia. Czytelnia pełni funkcję sali lekcyjnej.

2. Do biblioteki mają prawo wejść tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

3. Czytelnik może wejść do biblioteki po zdezynfekowaniu rąk i założeniu maseczki.

4. Jednocześnie w wypożyczalni może przebywać 3 uczniów pozostających względem siebie w odległości 2 metrów.

5. Czytelnicy oczekujący przed biblioteką również zachowują między sobą dystans społeczny.

6. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do półek. Zbiory podaje wyłącznie bibliotekarka.

7. Aby wypożyczanie przebiegało sprawnie rekomendujemy zamawianie książek w z wykorzystaniem katalogu bibliotecznego online przez: Librus/ moduły/e-biblio/katalog biblioteczny. W klasach młodszych wychowawcy, a w klasach starszych łącznicy z biblioteką, również mogą dostarczyć " klasową listę zamówień książkowych".

8. Lektury dla klas młodszych wypożycza wychowawca, a dla klas starszych nauczyciel polonista.

9. Książki zwracamy wkładając je do przygotowanego kartonu, gdzie pozostaną w kwarantannie przynajmniej przez dwa dni.

10. Biblioteka będzie regularnie wietrzona, a powierzchnie wspólne dezynfekowane.


 

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z ISTNIEJĄCYCH STANOWISK KOMPUTEROWYCH
W CZYTELNI

 

a) Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych. Stanowisko komputerowe służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.

b) Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz z Internetu.

c) W czytelni można korzystać z istniejących stanowisk komputerowych w godzinach pracy biblioteki.

d) Pierwszeństwo w korzystaniu z komputera mają uczniowie przygotowujący się zajęć.

e) Z komputera można korzystać tylko za zgodą nauczyciela bibliotekarza wpisując się do zeszytu odwiedzin ( imię, nazwisko, klasa, numer stanowiska, godzina, temat poszukiwań).

f) Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.

g) Zabrania się zamieszczania niedozwolonych plików nawiązujących do przemocy, pornografii oraz przeglądania stron www prezentujących treści nieetyczne.

h) Nauczyciel bibliotekarz ma prawo do kontrolowania przeglądanych stron www i w razie konieczności może przerwać pracę uczniowi i zażądać zamknięcia niepożądanych treści.

i) Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie dwie osoby.

j) W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika ustalonych zasad korzystania z komputerów nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.


 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.01.2020 r.

 

 Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć