w Trójce Historia klas integracyjnych Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ja to umiem, ja to wiem Integracja w pigułce

Integracja

w Trójce

 

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie od ponad dwudziestu lat wciela w życie idee nauczania włączającego. Wykwalifikowana kadra szkolnych specjalistów współdziała z wychowawcami, by niepełnosprawne dziecko mogło uczyć się wraz z rówieśnikami ze swego środowiska zamieszkania i osiągnęło sukces edukacyjny.

Nabór do klas integracyjnych oparty jest na pełnej dobrowolności i akceptacji idei integracji przez rodziców dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Uczniem takiej klasy może zostać każde dziecko, które:

 • jest zameldowane w rejonie szkoły;
 • jego rozwój emocjonalno-społeczny przebiega prawidłowo, a jego rodzice są świadomi założeń klas integracyjnych;

 • uzyskało dobry poziom w zakresie przygotowania do szkoły (czytanie, liczenie, myślenie, mówienie).

Informacje na ten temat szkoła pozyskuje dzięki ankietom, wypełnianym przez rodziców uczniów.

Aby dziecko z niepełnosprawnością mogło stać się uczniem klasy integracyjnej, muszą być spełnione następujące warunki:

 • zameldowanie w rejonie szkoły (pierwszeństwo);

 • posiadanie przez rodziców dokumentu potwierdzającego potrzebę kształcenia specjalnego, czyli orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną z uwagi na: niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim, niepełnosprawność ruchową, niedowidzenie, niedosłuch (w stopniu umożliwiającym komunikowanie), zespół Aspergera.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć