Szkoła otwarta na wiedzę

PROJEKT  „SZKOŁA OTWARTA NA WIEDZĘ”

 

 

Nasza szkoła realizuje projekt pt. „Szkoła otwarta na wiedzę”. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektodawcą projektu jest Gmina Mikołów; realizatorami projektu są Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Mikołów

 

Cel główny to podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły w okresie VI 2017 – VI 2018 poprzez rozwijanie wśród uczniów/ uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz realizację kompleksowych programów wspomagających szkołę
w procesie indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego.

 

Działania projektowe obejmują różnorodne zajęcia pozalekcyjne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych. Wsparcie
w powyższym zakresie ma na celu również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (edukacyjnego).

 

W ramach projektu realizowane są następujące rodzaje zajęć:

 

·         dla uczniów młodszych:

Zajęcia matematyczne,

Zajęcia informatyczne, zajęcia lingwistyczne,

Zajęcia wspierające logiczne myślenie (szachy),

Zajęcia wspierające rozwój motoryki małej,

Zajęcia wspierające rozwój motoryki dużej,

Zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą Dobrego Startu,

 Zajęcia socjoterapeutyczno-edukacyjne dla dzieci z ADHD i trudnościami z koncentracją uwagi;

 

·         w zakresie indywidualizacji:

Zajęcia matematyczne dla uczniów zdolnych

Zajęcia matematyczne dla uczniów słabszych

Zajęcia przyrodnicze dla uczniów zdolnych

Zajścia informatyczne

Zajęcia lingwistyczne dla uczniów zdolnych

Zajęcia lingwistyczne dla uczniów słabszych

Zajęcia socjoterapeutyczno-psychoedukacyjne dla dzieci z dysleksją

Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami zachowania.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. do 30.06.2018 r.

 regulamin_rekrutacji.doc

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć