Pracownia komputerowa w Trójce Biblioteka multimedialna - ICIM Specjalistyczny sprzęt dla młodzieży niepełnosprawnej Środki dydaktyczne na lekcjach przyrody

EFS

Pracownia komputerowa w Trójce

 

 

Nasza szkoła otrzymała pracownię w ramach programu współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego:

PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ

 

Program realizowany w cyklu pięcioletnim zakłada realizację następujących celów:

 • umożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z nauczania informatyki i innych przedmiotów,
 • przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji,
 • stworzenie możliwości pomocy w integrowaniu uczniów,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji,
 • stworzenie możliwości wykorzystania pracowni dla potrzeb uczniów i działań w środowisku lokalnym,
 • promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora),
 • usprawnienie komunikacji w systemie oświaty.

 

W ramach projektu dysponujemy w pracowni następującym sprzętem

 

Lp.

Opis

Ilość sztuk

1.

Stanowiska komputerowe dla uczniów (jednostka centralna z monitorem)
wraz z oprogramowaniem podstawowym (system operacyjny, pakiet biurowy)

10

2.

Serwer dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym

1

3.

Drukarka sieciowa

1

4.

Skaner

1

5.

Wideoprojektor

1

6.

Komputer przenośny

1

 

W pracowni jest łącznie 16 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.
 • Oprogramowanie: pakiet biurowy Office
 • programy edukacyjne wspierające nauczanie matematyki, historii, przyrody
 • możliwość wykorzystania pracowni na zajęciach pozalekcyjnych: rewalidacyjnych, wyrównawczych, językowych
 • w pracowni m. in prowadzone są zajęcia projektu edukacyjnego NASA

 

Pracownia internetowa daje nowe możliwości naszym podopiecznym

 

-bez względu na prowadzony przedmiot możemy korzystać z wirtualnych bibliotek dostępnych w Internecie (biblioteki dostępne w Internecie zawierają oprogramowanie, zdjęcia, słowniki dostępne online, encyklopedie itd)

 

-nauczyciel języka obcego może poprowadzić lekcję, na której uczniowie nawiązują kontakt z rówieśnikami z całego świata (pisanie listów i konwersacje-klawiaturowe)

 

-możemy zachęcić uczniów do publikowania swoich prac (wierszy, książek, zdjęć, obrazów, piosenek) w Internecie

 

-możemy zachęcić uczniów do poszerzania swoich zainteresowań przez dyskusje i działania w wąskich gronach miłośników

 

-możemy przedstawić uczniom różnego rodzaju testy sprawdzające np. znajomość gramatyki języka angielskiego

Osiągnięcie celów ma zapewnić podarowany szkole sprzęt oraz udział nauczycieli naszej szkoły w specjalistycznych szkoleniach.  

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć