Nawigacja

Rekrutacja 2018/19

Rekrutacja

 

    Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. również mogą rozpocząć spełnianie obowiąz

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmowane są z urzędu.

 

Dla dzieci spoza obwodu jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne.           

 

   POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

DO PIERWSZEJ KLASY PUBLICZNEJ SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  

DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

 

 

 

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy I, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu dzieci z obwodu.

2. W  postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria, za które przyznaje się określoną liczbę punktów:
 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty do potwierdzenia kryterium

1.

Starsze rodzeństwo uczęszcza do tej szkoły

4 pkt.

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata

2.

Niewielka odległość miejsca zamieszkania lub bliskie sąsiedztwo szkoły w stosunku do osób sprawujących opiekę nad dzieckiem po lekcjach

3 pkt.

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

3.

Przygotowanie przedszkolne zrealizowane w placówce w obwodzie szkoły

2 pkt.

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

4.

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców dziecka znajduje się na terenie Mikołowa

1 pkt.

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

 

3. O kolejności przyjęcia do szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów.

4. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Prawni opiekunowie kandydata składają wniosek (wg wzoru) wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia określonego kryterium (wg wzoru) w dniach 18.04.-4.05.2018r.

6. Powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna do dnia 14.05.2018r. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

7. Rodzic potwierdza w pisemnym oświadczeniu wolę przyjęcia do szkoły w dniach 15.05-22.05.2018r.

8. Komisja rekrutacyjna w dniu 23.05.2018r.  podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

zasady_rekrutacji_2018-19.doc

 

Dokumenty - rekrutacja do klasy I - dzieci spoza obwodu szkoły

Do pobrania:

wniosek_przyjęcie do szkoly poza obwodem.docx

oświadczenie_adres zamieszkania.docx

oświadczenie_miejsce pracy.docx

oświadczenie_przygotowanie przedszkolne.docx

oświadczenie_rodzeństwo.docx

wola_przyjecia_SP3.docx

Dokumenty, na podstawie których przeprowadzona zostanie rekrutacja:

 

 • ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA Nr 1579/24/18 Z DNIA 31 STYCZNIA 2018 ROKU

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołów   1579-24-18-Rekrutacja_2018.pdf

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica wew.18
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć