Nawigacja

Rekrutacja 2017/18

Rekrutacja

 

    Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. również mogą rozpocząć spełnianie obowiąz

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmowane są z urzędu. 

wniosek_w_obwodzie.docx

 

Dla dzieci spoza obwodu jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne.           

   POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

DO PIERWSZEJ  KLASY PUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

 

 

rekrutacja__terminy.docx 

 

Rekrutacja_2016-17_uchwała.docx

 

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty do potwierdzenia kryterium

1.

Starsze rodzeństwo uczęszcza do tej szkoły

4 pkt

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata

2.

Niewielka odległość miejsca zamieszkania lub bliskie sąsiedztwo szkoły w stosunku do osób sprawujących opiekę nad dzieckiem po lekcjach

3 pkt

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

3.

Przygotowanie przedszkolne zrealizowane w placówce w obwodzie szkoły

2 pkt

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

4.

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców dziecka znajduje się na terenie Mikołowa

1 pkt

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

 

Do pobrania:

wniosek_rekrutacja_poza_obwodem.docx

oswiadczenie_o_adresie_zamieszkania.docx

oswiadczenie_o_miejscu_pracy.docx

oswiadczenie_o_uczeszczaniu_do_przedszkola.docx

oswiadczenie_uczeszczania_przez_rodzenstwo.docx

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica wew.18
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć