Eko Odkrywcy

 

 

        Z ogromną radością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie otrzymała w ramach konkursu Eko Odkrywcy 6 dofinansowanie do realizacji projektu edukacyjnego „Uwaga! Okresowo rozpylany tlenek wodoru!” w wysokości 3000 złotych. Konkurs organizowany jest przez Henkel Polska Sp. z o.o. (właściciela marki Persil), drogerie Rossmann oraz Fundację Nasza Ziemia. Autorkami projektu są nasze dwie nauczycielki: Monika Szekiel-Mnich oraz Zuzanna Kubacz. Projekt zostanie zrealizowany od 01.03.2019 do 30.06.2019.

 

Celem naszego projektu jest wprowadzenie uczniów w świat hydrologii; pokazanie, że woda może stanowić obiekt badań takich dziedzin jak geografia, biologia, fizyka i chemia; nauczenie, w jaki sposób rozumieć otaczający nas świat.

 

       Uczniowie lubią rywalizację, chętnie porównują swoje osiągnięcia z rówieśnikami, często oczekują za swoją pracę konkretnej gratyfikacji. Zaproponowanie uczniom takiego sposobu zdobywania wiedzy, który opiera się na mechanizmach znanych z gier, powoduje, że nauka staje się dla nich przygodą i przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Uczniowie na zajęciach opartych na zasadach escaperoomu przyswajają wiedzę poprzez akcję, bardzo ważna jest interakcja między uczniami oraz ich emocjonalne zaangażowanie. Kluczowe jest również uświadomienie uczniom, że istotą sukcesu jest współpraca uczestników w grupie, podział pracy, skuteczne komunikowanie się, twórcze rozwiązywanie problemów, wspólna koncentracja na rozwiązaniu zadania, a wspólny sukces integruje grupę.


  Zapraszamy wszystkich uczniów z klas VI - VIII do wzięcia udziału w cyklicznych konkursach o tematyce hydrologicznej, które odbywać się będą dwa razy w miesiącu (od marca do maja) w ramach projektu Eko Odkrywcy "Uwaga! Okresowo rozpylany tlenek wodoru!".
 
Pytania konkursowe znajdziecie na gazetce w holu szkoły, a także na rozdawanych przez panie Monikę Szekiel - Mnich w klasach VII i VIII, oraz panią Zuzannę Kubacz w klasach VI, kartach. Wypełnione i podpisane karty odpowiedzi można wrzucać do specjalnie oznaczonego pudełka, które znajduje się obok pokoju nauczycielskiego.
 
Osoby, które aktywnie zaangażują się w udział w konkursach, w czerwcu otrzymają nagrodę i będą mogły wziąć udział w wycieczce do miejsca związanego z WODĄ :)
 
KONKURS nr 1
 

1. Dopasuj do nazwy jeziora jego typ ze względu na pochodzenie. (___/3)

Wybierz spośród podanych  możliwości:

sztuczne, krasowe, deltowe, przybrzeżne, śródgórskie, polodowcowe rynnowe, polodowcowe  morenowe

- Łebsko- ......................................

- Niegocin- ....................................

- Drużno- ......................................

- Włocławskie- ............................

- Śniardwy- ..................................

- Czarny Staw- ............................. 

 

2. Do podanych nazw rzek dopisz odpowiednią nazwę kontynentu (___/3)

 

Jangcy - .......................................

Nil - ............................................

Missisipi - ..................................

Amazonka - ................................

Murray - ……………………….

Loara - ………………………….

 

3. Arktyka jest regionem, w którym pokrywa lodowa topnieje wyjątkowo szybko. W ciągu ostatnich 30 lat średnia grubość paku lodowego na Oceanie Arktycznym zmniejszyła się o 40 %. Być może
w przyszłości zostanie ona całkowicie pozbawiona lodu. Jaki to ma wpływ na żeglugę przez Kanał Panamski? Podaj 1 argument
(___/2)


W najbliższych dniach startujemy z zajęciami o tematyce hydrologicznej w klasach VI - VIII, tuż po nich uczniowie będą mogli wziąć udział w specjalnie przygotowanym na tę okazję, pokoju zagadek. Niektórzy siódmoklasiści zaangażowali się już w prace nad wizualną stroną projektu. Dzięki nim pierwsze plakaty mogły pojawić się już na terenie szkoły.


 

Zaczęło się! Klasy 6e oraz 7b i 7c mogły wziąć udział w pierwszych zajęciach o tematyce hydrologicznej, przeprowadzonych w ramach projektu "Eko Odkrywcy. Uwaga! Okresowo rozpylany tlenek wodoru!". Pierwsza grupa uczniów weszła także do pokoju zagadek i rozwiązała jego tajemnicę. Uczniom zajęło to dokładnie 36 minut, czyli skończyli o 4 minuty wcześniej, niż zakłada to czas pobytu w pokoju zagadek. Pierwszym odważnym gratulujemy sprytu i świetnej współpracy :)


 

W kwietniu i maju kolejne klasy miały okazję wziąć udział w zajęciach przyrodniczych o tematyce ekologicznej w ramach projektu. Uczniowie, przy wykorzystaniu ciekawych pomocy naukowych mogli obserwować, jak przebiega proces obiegu wody w przyrodzie, czy tworzenie się przesączu po przejściu zanieczyszczonej wody przez poszczególne warstwy gleby. Na koniec, każdy uczeń mógł wypełnić swoją kartę pracy, zapisując najważniejsze dla siebie informacje, potrzebne do rozwiązania zadań w pokoju zagadek.

 

***
KONKURS nr 2

1.Większość wody słodkiej na Ziemi znajduje się w:
a)lodowcach
b)wodach podziemnych
c)rzekach i jeziorach
d)bagnach i mokradłach

2.Którą z grup zanieczyszczeń wody reprezentuje ołów?
a)substancje powierzchniowo czynne
b)detergenty
c)pestycydy
d)metale ciężkie

3.Przejście wody ze stanu stałego w gazowy to:
a)parowanie
b)sublimacja
c)resublimacja
d)topnienie

4.Najgłębsze jezioro w Polsce to:
a)Śniardwy
b)Drawsko
c)Hańcza
d)Wigry

5.Jaki rodzaj jezior dominuje w Polsce?
a)tektoniczne
b)sztuczne
c)polodowcowe
d)przybrzeżne

6.Wymień 3 sposoby oszczędzania wody w naszych domach:
a)
b)
c)


***Kolejne klasy mogły zmierzyć się z łamigłówkami w pokoju zagadek. Wszystkie skrzynki w tajemniczym pokoju zagadek ulokowanym na II piętrze, otwarli już przedstawiciele klas: 6b, 6c, 6d.***
KONKURS nr 3


1.Cząsteczka wody składa się z:
a)dwóch atomów tlenu, jednego atomu wodoru
b)jednego atomu tlenu, dwóch atomów wodoru
c)dwóch atomów tlenu, dwóch atomów wodoru

2.Podczas zamarzania objętość wody:
a)Kurczy się
b)Powiększa się
c)Pozostaje bez zmian

3.Właściwości wody to:
a)jest cieczą, nie ma smaku, ma barwę, określony kształt
b)jest cieczą, ma smak, nie ma barwy, nieokreślony kształt
c)jest cieczą, nie ma smaku, nie ma barwy, nieokreślony kształt

4.Co to jest obieg wody?
a)Woda w przyrodzie stale zmienia stan skupienia. Znajduje się ona w ciągłym ruchu
b)Gdy woda przedostaje się z miejsca np. w rzece woda ciągle wpada do morza
c)Gdy woda paruje i tworzy chmury

5.Które z poniższych roślin mają zdolność kumulowania wody i zapobiegania powodziom?
a)Paproć zwyczajna
b)Pióropusznik strusi
c)Mech torfowiec

6.Jaki odczyn ma woda:
a)Kwasowy
b)Zasadowy
c)obojętny


7.Wymień 4 europejskie rzeki:


 

Kolejne klasy mogły zmierzyć się z łamigłówkami i odszukać antidotum schowane w pokoju zagadek. W zajęciach brały udział grupy złożone z uczniów klas 6b i 6a.

***


 

Etap 4 konkursu

 

1. A. Otocz pętlą rysunek przedstawiający zwierzę przystosowane do życia w górnym biegu rzeki.

B. Zaznacz strzałką narząd, dzięki któremu to zwierzę może się sprawnie poruszać
w wodzie. ___/2

Etap_4_konkursu.doc

 

2. W poniższym tekście podkreśl trzy cechy różniące środowisko wodne od lądowego ___/3


Woda stawia większy opór niż powietrze, dlatego większość zwierząt wodnych ma opływowy kształt ciała. Niektóre z nich mają skórę pokrytą śluzem, co także zmniejsza opór wody utrudniający poruszanie się. Ponieważ w wodzie jest mniej tlenu niż
w powietrzu, organizmy żyjące w wodzie oddychają całą powierzchnią ciała albo mają specjalne narządy służące do oddychania pod wodą. Dzięki temu, że woda nie nagrzewa się i nie stygnie tak szybko jak powietrze, organizmy wodne nie muszą dostosowywać się do gwałtownych wahań temperatury.

 

3. Dlaczego w strefie głębinowej oceanu i strefie wód głębokich jeziora nie występują rośliny? __/2

…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................

4. W zimie tafla jeziora pokrywa się lodem. Ustaje dopływ tlenu. Woda na dnie jeziora ma temperaturę: __/1

a. +4 °C

b. +10°C

c. -6°C

 


Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do ostatniego już konkursu wiedzowego o tematyce hydrologicznej. Swoje odpowiedzi można wrzucać do skrzynki do wtorku 28.05, a już w środę wybierzemy zwycięską grupę, która pojedzie w nagrodę za aktywny udział, do pewnego miejsca związanego z wodą :)

Konkurs nr 5 i 6   

1.Połącz stan skupienia wody z jego właściwościami:

Ciekły

Gazowy

Stały

Przyjmują kształt naczynia i wypełniają całą jego objętość.
Mają swój określony kształt i objętość.
Odległości pomiędzy cząsteczkami są wiele rzędów wielkości większe niż ich średnica.
Oddziaływania między cząsteczkami są słabe.
Przyjmują kształt naczynia i mają określoną objętość

2.Uzupełnij tekst:
Lód jest ciałem ..................... . Topi się w temperaturze .....................ºC. Im jest .........................tym szybciej się topi. Lód jest ......................od wody. Woda jest ciałem ................................ . Zamarza w temperaturze ......................ºC , a wrze w temperaturze .............................ºC. Szybciej wysychają te przedmioty, które mają ....................................... powierzchnię parowania. Woda paruje szybciej, gdy jest ............................. . Para wodna jest gazową postacią wody, czyli .......................... stanem skupienia. Stan skupienia wody zależy od ..................................otoczenia.


Zmagania klas 7 i 8 w poszukiwaniu antidotum w pokoju zagadek.


 

Lekcja „Uwaga! Rozpylany tlenek wodoru!”- uczniowie samodzielnie badają wodę z pobliskiego stawu i poznają obieg wody w przyrodzie.


 

W dniu 4 czerwca uczniowie naszej szkoly w klas 6, 7 i 8 wzięli udział w wycieczce do Oczyszczalni Ścieków w Chorzowie. Była to nagroda w konkursie przeprowadzonym w ramach projektu edukacyjnego " Uwaga! Okresowo rozpylany tlenek wodoru! "
Gratulujemy zwycięzcom: )

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć