Kalejdoskop wiedzy i umiejętności

Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Tytuł projektu: "KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych".

Cel projektu: podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 mikołowskich szkół podstawowych w okresie od czerwca 2019 do czerwca 2020 roku poprzez: rozwijanie wśród 850 uczniów/ uczennic kompetencji kluczowych na rynku pracy, przeszkolenie 40 nauczycieli zakup sprzętu TIK oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych, doprowadzenia zajęć edukacyjnych, realizację programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego, wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego.

Beneficjent: Gmina Mikołów. Kwota dofinansowania:744 895,12 zł. Wartość projektu:827 661,25 zł.

 

             

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć