Nawigacja

Młodzi artyści - konkurs

O konkursie

                                   Drodzy Nauczyciele i Uczniowie

                                                         zapraszamy na II KONKURS POWIATOWY

                                                                      Młodzi artyści – na scenę…

to propozycja cyklicznej imprezy dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, ognisk pracy pozaszkolnej, kół zainteresowań prowadzonych  przy MDK czy inne stowarzyszeniach. Głównym celem festiwalu jest umożliwienie zaprezentowania młodzieży swoich talentów na scenie. Marcowy pokaz to również ukoronowanie całorocznej Państwa pracy z młodymi artystami. Dzieci będą się prezentować w dowolnej tematyce w następujących kategoriach:

- piosenka,

- krótka forma teatralna / kabaret,

- forma wokalno-taneczna.

Regulamin konkursu:

 

 1. Organizatorzy konkursu: 
  • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie,  ul Bandurskiego 1, tel. /fax 22-62-206
   oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
  • przygotowanie i przeprowadzenie konkursu: mgr Beata Urbacz, 
   mgr Magdalena Grabowska, mgr  Felicja Wróblewska    
  • honorowy patronat – STAROSTA POWIATU MIKOŁOWSKIEGO, BURMISTRZ MIASTA MIKOŁOWA

                                                                                

 1. Cele konkursu:
  • uwrażliwienie na piękno języka,
  • integracja środowiska lokalnego,
  • prezentacja efektów twórczej pracy,
  • przełamywanie własnych słabości (trema, stres).

 

 1. Zasady uczestnictwa:
 • szkoła lub placówka zgłasza w podanym terminie kandydatów /zespół
  w wybranych kategoriach (piosenka, krótka forma teatralna / kabaret, forma wokalno-taneczna),

Uwaga: każda szkoła może zgłosić dowolną ilość uczestników

we wszystkich kategoriach,

 • występ na scenie nie może przekraczać: 5 min. w przypadku piosenki
  i  formy wokalno-tanecznej oraz 10 min. w przypadku krótkiej formy teatralnej / kabaretu,
 • w kategoriach – krótka forma teatralna/ kabaret preferowana jest twórczość własna uczniów, w kategoriach piosenka i forma wokalno-taneczna – własny akompaniament,
 • w przypadku wykorzystywania gotowych podkładów CD opiekun artysty dostarcza je organizatorom 30 min. przed rozpoczęciem festiwalu,
 • o kolejności występowania uczestników decydują organizatorzy,
 • lista laureatów oraz zdjęcia z festiwalu umieszczone będą na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Polskich Olimpijczyków,
 • biorąc udział w imprezie, uczestnik (jego rodzic lub opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie danych i upublicznienie wizerunku dziecka.
 1. Terminy i zgłoszenia:
 • zeskanowane zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w terminie
  do 10 marca b.r. drogą elektroniczną na adres: sp3konkurs@gmail.com
 • festiwal odbędzie się 21 marca 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie

                               

 1. Przebieg konkursu:
 • uczestników ocenia niezależne jury zaproszone przez organizatorów,
 • występujący podlegają następującym kryteriom oceny jury:
 • pomysłowość występu,
 • interpretacja tekstu,
 • dykcja,
 • modulacja głosu,
 • pamięciowe opanowanie tekstu,
 • ogólna prezentacja i wrażenie artystyczne,
 • umiejętności wokalne (w kategoriach piosenka, forma wokalno-taneczna),
 • elementy scenografii, strój (w kategorii mała forma teatralna / kabaret),
 • układ choreograficzny w kategorii forma wokalno-taneczna,
 • przestrzeganie regulaminu występu,
 • decyzje jury są bezstronne i mają charakter ostateczny,
 • na zakończenie komisja sporządza protokół.

          

 1. Kontakt z organizatorami:

mail: sp3konkurs@gmail.com 

tel.  505 562 803

 

 Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

 

 

 

Pieczęć szkoły/placówki

 

 

 

Karta zgłoszenia do  II konkursu powiatowego Młodzi artyści – na scenę…

 

Nazwa i adres szkoły

 

 

Imię i nazwisko uczestnika

lub nazwa zespołu

 

 

Ilość osób w zespole*

 

Wiek

 

 

Kategoria

 

 

Tytuł utworu

 

 

Przewidywany czas występu

 

 

Potrzeby techniczne

 

 

Imię i nazwisko opiekuna

 

 

Nr tel.  oraz mail opiekuna

 

 

 

* wypełniamy tylko w przypadku zespołów

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie.

F. Wróblewska, B. Urbacz, M. Grabowska

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica wew.18
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć