Nawigacja

Młodzi artyści - konkurs

O konkursie 2018r.

                                                 Drodzy Nauczyciele i Uczniowie

                            zapraszamy na III KONKURS POWIATOWY

                                                                    

 

           

 

Młodzi artyści – na scenę… to propozycja cyklicznej imprezy dla uczniów klas 4-7 szkół podstawowych, ognisk pracy pozaszkolnej, kół zainteresowań prowadzonych  przy MDK czy inne stowarzyszeniach. Głównym celem festiwalu jest umożliwienie zaprezentowania młodzieży swoich talentów na scenie. Marcowy pokaz to również ukoronowanie całorocznej Państwa pracy
z młodymi artystami. Dzieci będą się prezentować w dowolnej tematyce w wybranej kategorii:

 • muzycznej;
 • teatralnej (krótkiej formie teatralnej / kabarecie).

 

                                      

Regulamin konkursu:

 

 1. Organizatorzy konkursu: 
  • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
   w Mikołowie, ul Bandurskiego 1, tel. /fax 22-62-206 oraz Miejski Dom Kultury
   w Mikołowie
  • przygotowanie i przeprowadzenie konkursu: mgr Beata Urbacz, mgr Magdalena Grabowska, mgr  Felicja Wróblewska    
  • honorowy patronat – STAROSTA POWIATU MIKOŁOWSKIEGO, BURMISTRZ MIKOŁOWA

                                                                            

 1. Cele konkursu:
  • uwrażliwienie na piękno języka,
  • integracja środowiska lokalnego,
  • prezentacja efektów twórczej pracy,
  • przełamywanie własnych słabości (trema, stres).

 

 1. Zasady uczestnictwa:
 • szkoła lub placówka zgłasza w podanym terminie kandydatów /zespół w wybranych kategoriach (muzycznej lub teatralnej),
 • występ na scenie nie może przekraczać: 5 min. w kategorii muzycznej oraz 10 min. w kategorii teatralnej.
 • w kategorii teatralnej preferowana jest twórczość własna uczniów, w kategorii muzycznej – własny akompaniament,
 • w przypadku wykorzystywania gotowych podkładów CD opiekun artysty dostarcza je organizatorom 30 min. przed rozpoczęciem festiwalu,
 • o kolejności występowania uczestników decydują organizatorzy,
 • lista laureatów oraz zdjęcia z festiwalu umieszczone będą na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków,
 • biorąc udział w imprezie, uczestnik (jego rodzic lub opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie danych i upublicznienie wizerunku dziecka.

 

 1. Terminy i zgłoszenia:
 • zeskanowane zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w terminie
  do 10 marca b.r. drogą elektroniczną na adres:
  sp3konkurs@gmail.com
 • festiwal odbędzie się 21 marca 2018 r. o godz. 9.00 w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie

                               

 

 

 

 1. Przebieg konkursu:
 • uczestników ocenia niezależne jury zaproszone przez organizatorów,
 • występujący podlegają następującym kryteriom oceny jury:
 • pomysłowość występu,
 • interpretacja tekstu,
 • dykcja,
 • modulacja głosu,
 • pamięciowe opanowanie tekstu,
 • ogólna prezentacja i wrażenie artystyczne,
 • umiejętności wokalne (w kategoriach piosenka, forma wokalno-taneczna),
 • elementy scenografii, strój (w kategorii mała forma teatralna / kabaret),
 • układ choreograficzny w kategorii forma wokalno-taneczna,
 • przestrzeganie regulaminu występu,
 • decyzje jury są bezstronne i mają charakter ostateczny,
 • na zakończenie komisja sporządza protokół.

          

 1. Kontakt z organizatorami:

mail: sp3konkurs@gmail.com 

tel.  505 562 803

 

 Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody.

 

 

ORGANIZATORZY:  mgr Beata Urbacz

                                      mgr Magdalena Grabowska

                                      mgr Felicja Wróblewska

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica wew.18
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć