OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO

Nawigacja

.
Konto Rady Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie prosimy kierować na następujące konto: Mikołowski Bank Spółdzielczy 76 8436 0003 0000 0026 1544 0001

Informacje o Radzie Rodziców znajdują się w zakładce "O szkole".

PROCEDURY - przeciwdziałanie COVID-19

PROCEDURY obowiązujące w szkole

w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

procedura-_mycia_i_dezynfekcji-_SP3.odt

procedura-_środki_ochrony_indywidualnej-_SP3.odt

procedura-_zakażone_dziecko-_SP3.odt

procedura-_zakażony_pracownik-_SP3.odt

procedura_żywienia_w_SP3.odt

 

 

INFORMACJA

Ze względu na zagrożenie koronawirusem, interesanci nie będą wpuszczani na teren szkoły. Prosimy o kontakt mailowy i telefoniczny w godzinach pracy sekretariatu szkoły. 

W wyjątkowych sytuacjach sprawę załatwiamy osobiście.

tel. 782 977 951   

e-mail: sekretariat@sp3.mikolow.eu

ŚWIETLICA

tel. 570485384   

e-mail: swietlica@sp3.mikolow.eu

FINALISTA KONKURSU KURATORYJNEGO!

 FINALISTA

KONKURSU KURATORYJNEGO!

 

 

FINALISTĄ  WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2019/20 została


          ALEKSANDRA  STASIAK  

 

Uczennicę przygotowała: mgr Magdalena Drabarek.

Serdecznie gratulujemy!  

Podsumowanie wyników egzaminu ósmoklasisty 2018/2019

Nasi uczniowie osiągnęli na egzaminie ósmoklasisty bardzo wysokie wyniki ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki, języka angielskiego.

Wysoki wynik uplasował naszych absolwentów w ścisłej czołówce w gminie oraz województwa śląskiego i kraju. Szkoła znajduje się w staninie 8  -  z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. To osiągnięcie jest najbardziej obiektywną oceną jakości nauczania w SP 3. Więcej informacji...

ĆWICZMY RAZEM etap 3

Witamy na stronie "Trójki"!

Wiadomości

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć