Nawigacja

 • 20.10.2020

  Moduł Dla Rodziców został zmodyfikowany

 • 06.10.2020

  Moduł Aktualne wydarzenia został zmodyfikowany

 • 30.09.2020

  Moduł Dla Rodziców został zmodyfikowany

 • 10.09.2020

  Moduł Biblioteka został zmodyfikowany

 • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
  04.09.2020

  Moduł Dla Rodziców został zmodyfikowany - KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego klasy pierwsze

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Rozpoczęcie nowego roku szkolnego klasy pierwsze.

 • Witajcie w nowym roku szkolnym 2020/21

  Witajcie w nowym roku szkolnym 2020/21
 • List Burmistrza Mikołowa

  List Burmistrza Mikołowa

  Szanowni Rodzice

  Kolejny rok edukacyjny naszych dzieci rozpoczynamy w specyficznych warunkach i nikt z nas nie wie dokładnie jak się będzie sytuacja rozwijała. Wszyscy jednak powinniśmy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy w okresie coraz bardziej rozwijającej się pandemii, a co za tym idzie wszystkich zagrożeń z tym związanych.

              By w najwyższym stopniu zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci musimy bezwzględnie współpracować i kierować się podobną wiedzą w szczególności w zakresie profilaktyki zakażeń, a w razie ich pojawienia się sposobów zapobiegania.

              Proszę bezwzględnie przyjąć do wiadomości kilka podstawowych zasad i informacji, którymi będziemy się kierować:

  1 – zgodnie z prawem za funkcjonowanie szkół, przedszkoli i żłobka odpowiadają ich Dyrektorzy. To Oni będą decydowali i odpowiadali za bezpieczne funkcjonowanie tych placówek i mają w tym zakresie moje pełne poparcie i pomoc.

  2 – Dyrektorzy zostają upoważnieni do podejmowania nowych decyzji (często we współpracy z Sanepidem), które mają zapewnić możliwie najbezpieczniejsze funkcjonowanie swoich placówek. Dlatego by nie dochodziło do nieporozumień proszę koniecznie zapoznać się z zebranymi dla Państwa informacjami:

  www.mikolow.eu/koronawirus-szkoly-przedszkola-zlobek/

  www.mikolow.eu/koronawirus/

               Proszę np. zwrócić uwagę na fakt, że do udziału w zajęciach i do kontaktów z innymi dziećmi nie będą dopuszczane dzieci przejawiające objawy jakiejkolwiek infekcji górnych dróg oddechowych. Gdy dziecko z takimi objawami czy gorączką zostanie przyprowadzone przez rodzica nie zostanie przyjęte lub jeżeli przyjdzie samo zostanie poddane izolacji a rodzic poproszony o odebranie chorego dziecka.

             Proszę także zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania jak największej izolacji, unikania kontaktów i skracania czasu przebywania w szkole, dlatego np. do świetlicy będą przyjmowane dzieci w ostateczności przy rzeczywistym braku opieki.

               Proszę pamiętać, że te działania oparte o wytyczne i zalecenia odpowiednich ministerstw, służb czy dyrekcji są stosowane dla bezpieczeństwa dzieci i dlatego będą rygorystycznie przestrzegane.

  3 – Dyrektorzy ponosząc tak wysoką odpowiedzialność decydują także o wszystkim co się dzieje na terenie szkoły, w tym udostępnianiu pomieszczeń, sal sportowych, obiektów, obecności innych osób, itp., uczestnictwie dzieci w zajęciach poza szkołami np. na innych obiektach, basenie, itp.

   

              Ja jako burmistrz jestem z wszystkimi Dyrektorami w stałym kontakcie, koordynuję współpracę wszystkich placówek i pomagam Dyrektorom w ich trudnych nowych zadaniach związanych z dużą odpowiedzialnością.

   

  Z uszanowaniem
  Stanisław Piechula
  Burmistrz Mikołowa

   

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  1 września zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

  klasy 1                     godz. 11.30

  klasy 2a-c, 3a,c,d    godz. 10.15

  klasy 2d, 3b             godz. 10.40

  klasy 4, 5, 6a-e        godz. 9.45

  klasa 6f                    godz. 11.00

  klasy 7, 8                 godz. 9.15

  Wchodząc  do szkoły  zakrywamy usta i nos maseczką lub przyłbicą.

  Uczniowie przychodzą w odświętnych strojach szkolnych.

  Spotkania z wychowawcami odbędą się w wyznaczonych salach:

                                  

  • 2A                                         48
  • 2B                                         49
  • 2C                                         45
  • 2D                                         46
  • 3A                                         52
  • 3B                                         51
  • 3C                                         43
  • 3D                                         47
  • 4A                                         24a
  • 4B                                         14
  • 4C                                         32
  • 5A                                         16
  • 5B                                         37
  • 6A                                         36
  • 6B                                         41a
  • 6C                                         33
  • 6D                                         39
  • 6E                                          24
  • 6F                                          23
  • 7A                                          38
  • 7B                                          31
  • 7C                                          30
  • 7D                                          35
  • 7E                                            6
  • 7F                                           13
  • 8A                                           21
  • 8B                                           20
  • 8C                                          19
  • 8D                                          15

   

 • PODRĘCZNIKI DO NAUKI RELIGII

  Prosimy o zakupienie w czasie wakacji podręczników do nauki religii z  Wydawnictwa JEDNOŚĆ  w Kielcach.

  1. Klasa I  „Poznaję Boży świat” – NOWY PODRĘCZNIK!
  2. Klasa II  „Idziemy do Jezusa”
  3. Klasa III  „Jezus jest z nami”
  4. Klasa IV  „Miejsca pełne BOGActw”
  5. Klasa V  „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” – NOWY PODRĘCZNIK!
  6. Klasa VI  „Tajemnice BOGAtego życia”
  7. Klasa VII  „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”
  8. Klasa VIII  „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”

   

 • ZEBRANIE RODZICÓW KLAS 1

  ZEBRANIE RODZICÓW KLAS 1

  ZEBRANIE RODZICÓW KLAS 1 

  W środę 26.08.2020 r. o godz.17.00 w jadalni szkoły odbędzie się spotkanie z dyrekcją szkoły, następnie odbędą się spotkania w salach lekcyjnych z wychowawcami klas.

  Na zebraniu dziecko reprezentuje tylko 1 osoba (zdrowa, nie przebywająca na kwarantannie, w maseczce).

  Prosimy o zabranie ze sobą swoich długopisów i notesów.

  Zapraszamy na zebranie tylko jednego rodzica każdego ucznia. Dzieci nie przychodzą na spotkanie.

 • Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  31 lipca 2020r.

  od godz.10.00 -  14.30

  będą wydawane w sekretariacie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  Zaświadczenie odbiera rodzic lub uczeń osobiście.

  Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości.

 • KLASY PIERWSZE 2020/21

  Szanowni Państwo!

             W tym roku szkolnym do naszej szkoły uczęszcza 658 uczniów, którzy uczą się w 33 oddziałach, w tym w 17 oddziałach integracyjnych.  

  Posiadamy 25 lat doświadczenia w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W szkole pracuje wielu specjalistów: tyflopedagogów, surdopedagogów, oligofrenopedagogów, specjalistów do pracy z dziećmi autystycznymi, rehabilitantów.

  Dla podniesienia jakości pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach zostały wyremontowane i doposażone  gabinety psychologa, pedagoga, logopedy, utworzono  salę doświadczania świata oraz salę rewalidacji ruchowej, doposażono i wyremontowano salę rewalidacji oraz gabinety specjalistyczne. Niektóre sale lekcyjne zostały wyposażone w monitory interaktywne i laptopy. Podczas wakacji nasza świetlica będzie poddana gruntownemu remontowi.

  Uczniowie szkoły osiągają wysokie miejsca w wielu konkursach i zawodach sportowych. Bierzemy udział w licznych projektach.

          We wrześniu 2020 r. w trzech pierwszych klasach rozpocznie naukę 62 pierwszoklasistów. Zostaną utworzone 3 klasy, w tym 2 integracyjne.

  Wychowawcami klas będą: mgr Justyna Nieradzik, mgr Anna Kaniewska, mgr Urszula Michna.

  Cieszymy się, że będziemy witać nowych uczniów naszej szkoły.

  Dla lepszego poznania predyspozycji Państwa dzieci bardzo proszę o wypełnienie  ankiety.

  Ankietę należy oddać do końca czerwca do sekretariatu szkoły lub przesłać mailem na adres sekretariat@sp3.mikolow.eu.

  Prosimy również o dostarczenie w ten sam sposób otrzymaną przez Państwa z przedszkola informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

  Jeżeli Państwa dziecko posiada opinię z PPP, również prosimy o pilne dostarczenie.

  Poniżej  przekazujemy  informację o podstawowym wyposażeniu ucznia kl. I.

  W ostatnim tygodniu sierpnia, mam nadzieję, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, spotkamy się w szkole i wtedy również odbędą się spotkania z wychowawcami.

  PLANUJEMY spotkania 26 sierpnia 2020 r.

  Listy klas będą wywieszone w szkole 25 sierpnia 2020 r.

  Życzę Państwu dobrej współpracy z gronem pedagogicznym. Niech osiągnięcia dzieci będą owocem naszego wspólnego wysiłku i przyniosą Państwu wiele satysfakcji.

                                      

                                                                                                      Dyrektor szkoły

                                                                                                  mgr inż. Aleksanra Blacha

   

  Ankieta_kl._1.doc

  Wyposażenie_ucznia_klasy_1.pdf

  Zapraszamy do zwiedzenia szkoły

 • Wakacje z Gigantami

  Wakacje z Gigantami

  Drodzy uczniowie!

  W te wakacje możecie spróbować swoich sił w programowaniu! Jeśli lubicie spędzać czas przed komputerem i interesuje Was świat nowych technologii, weźcie udział w darmowych warsztatach online z programowania w języku Scratch lub Python!

  Zapiszcie się na “Wakacje z Gigantami” i przekonajcie się czy drzemie w Was natura kodera! Na zajęcia zapraszają @Giganci Programowania.

  Zapraszamy do rejestracji,

  Giganci Programowania

  Aby nie przegapić żadnych informacji zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku https://www.facebook.com/giganciprogramowania i Instagramie https://www.instagram.com/giganciprogramowania

  Pozdrawiamy,

  Giganci Programowania

  www.giganciprogramowania.edu.pl/

 • Zakończenie roku szkolnego

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zakończenie roku szkolnego.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć