Nawigacja

Kalendarz szkolny 2019/20 Terminy spotkań i konsultacji z rodzicami Dodatkowe dni wolne Ubezpieczenie NNW Podręczniki do religii kl. I-VIII 2019/20 Dziennik elektroniczny Librus Rada Rodziców Kontrakt regulujący sposób udostępniania rodzicom sprawdzianów Prawa i obowiązki ucznia Regulamin stroju uczniowskiego Korzystanie z telefonów komórkowych Procedura ubiegania się o kartę rowerową Duplikat legitymacji szkolnej Lekcje i przerwy System oceniania zachowania Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy 1% dla naszej szkoły Egzamin ósmoklasisty Ulice znajdujące się w obwodzie szkoły

Dla Rodziców

Kalendarz szkolny 2019/20

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019

Zakończenie I semestru

12 stycznia 2020

Rozpoczęcie II semestru

27 stycznia 2020

Ferie zimowe

13 - 26 stycznia 2020

        Egzamin ósmoklasisty            21 - 23 kwietnia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia 2020

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych 

26 czerwca 2020

Ferie letnie dla uczniów

27 czerwca - 31 sierpnia 2020

 

 

Zapraszamy na Kiermasze Świąteczne

w grudniu oraz w kwietniu

Wypracowany przez poszczególne klasy dochód

z kiermaszu zostaje wykorzystany na potrzeby tej klasy.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica wew.18
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć