Nawigacja

Kalendarz szkolny 2018/19 Terminy spotkań i konsultacji z rodzicami Dodatkowe dni wolne Ubezpieczenie NNW Podręczniki do religii kl. I-VIII 2018/19 Dziennik elektroniczny Librus Rada Rodziców Kontrakt regulujący sposób udostępniania rodzicom sprawdzianów Prawa i obowiązki ucznia Regulamin stroju uczniowskiego Korzystanie z telefonów komórkowych Procedura ubiegania się o kartę rowerową Duplikat legitymacji szkolnej Lekcje i przerwy 1% dla naszej szkoły System oceniania zachowania Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy Egzamin ósmoklasisty

Dla Rodziców

Kalendarz szkolny 2018/19

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018

Zakończenie I semestru

25 stycznia 2019

Rozpoczęcie II semestru

28 stycznia 2019

Ferie zimowe

11- 24 lutego 2019

        Egzamin ósmoklasisty            15 - 17 kwietnia 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych 

21 czerwca 2019

Ferie letnie dla uczniów

22 czerwca - 31 sierpnia 2019

 

 

Zapraszamy na Kiermasze Świąteczne

w grudniu oraz w kwietniu

Wypracowany przez poszczególne klasy dochód

z kiermaszu zostaje wykorzystany na potrzeby tej klasy.

 

ZAPRASZAMY w czerwcu

na FESTYN SZKOLNY

 

 

 

ZIMOWY KIERMASZ ŚWIĄTECZNY  

 WIOSENNY KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica wew.18
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć