Nawigacja

Kalendarz szkolny 2018/19 Terminy spotkań i konsultacji z rodzicami Dodatkowe dni wolne Ubezpieczenie NNW Podręczniki do religii kl. I-VIII 2018/19 Dziennik elektroniczny Librus Rada Rodziców Kontrakt regulujący sposób udostępniania rodzicom sprawdzianów Prawa i obowiązki ucznia Regulamin stroju uczniowskiego Korzystanie z telefonów komórkowych Procedura ubiegania się o kartę rowerową Duplikat legitymacji szkolnej Lekcje i przerwy 1% dla naszej szkoły System oceniania zachowania Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy Egzamin ósmoklasisty

Dla Rodziców

Lekcje i przerwy

 

                  LEKCJE W SZKOLE:

numer lekcji

godziny

przerwy

1.

8.00 – 8.45

10 min.

2.

8.55 – 9.40

10 min.

3.

9.50 – 10.35

10 min.

4.

10.45 – 11.30

20 min.

5.

11.50 – 12.35

20 min.

6.

12.55 – 13.40

15 min.

7.

13.55 – 14.40

5 min.

8.

14.45 – 15.30

5 min.

9.

15.35 – 16.20

 
 
 
 

                  LEKCJE SKRÓCONE:

numer lekcji

godziny

przerwy

1.

8.00 – 8.30

5 min.

2.

8.35 – 9.05

10 min.

3.

9.15 – 9.45

10 min.

4.

9.55 – 10.25

20 min.  obiad

5.

10.45 – 11.15

20 min.  obiad

6.

11.35 – 12.05

15 min.  obiad

7.

12.20 – 12.50

5 min.

8.

12.55 – 13.25

5 min.

9.

13.30 – 14.00

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica wew.18
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć