Nawigacja

Kalendarz szkolny 2017/18 Terminy spotkań i konsultacji z rodzicami Dodatkowe dni wolne Ubezpieczenie NNW Punktowy system oceniania w klasach 4 - 7 Podręczniki kl. I-VII 2017/2018 Podręczniki do religii kl. I-VII 2017/2018 Dziennik elektroniczny Librus Rada Rodziców Kontrakt regulujący sposób udostępniania rodzicom sprawdzianów Prawa i obowiązki ucznia Regulamin stroju uczniowskiego Korzystanie z telefonów komórkowych Procedura ubiegania się o kartę rowerową Duplikat legitymacji szkolnej Lekcje i przerwy 1% dla naszej szkoły

Dla Rodziców

Duplikat legitymacji szkolnej

TRYB ZAŁATWIANIA DUPLIKATU LEGITYMACJI

 

1. Należy wpłacić 9 złotych na niżej podane konto:

 

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddz. Integrac. Mikołów - wpisać w rubryce posiadacz rachunku

nr konta: 84 84360003 0000 0003 8654 0004  MBS Mikołów

SP 3 Mikołów - duplikat legitymacji lub karty rowerowej - wpisać w tytule wpłaty

 

Duplikat KARTY ROWEROWEJ wydawany jest bezpłatnie.

 

2. Dostarczyć do Sekretariatu Szkoły:

 • dowód przelewu wpłaty 9 złotych na podane wyżej konto;
 • podanie Rodziców o wystawienie duplikatu;
 • opisane zdjęcie ucznia.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica wew.18
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć