Nawigacja

Kalendarz szkolny 2020/21 Terminy spotkań i konsultacji z rodzicami Dodatkowe dni wolne Ubezpieczenie NNW Podręczniki do religii kl. I-VIII 2019/20 Dziennik elektroniczny Librus Rada Rodziców Kontrakt regulujący sposób udostępniania rodzicom sprawdzianów Prawa i obowiązki ucznia Regulamin stroju uczniowskiego Korzystanie z telefonów komórkowych Procedura ubiegania się o kartę rowerową Duplikat legitymacji szkolnej Lekcje i przerwy System oceniania zachowania Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy 1% dla naszej szkoły Egzamin ósmoklasisty Ulice znajdujące się w obwodzie szkoły

Dla Rodziców

Dodatkowe dni wolne

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym 2020/2021

na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust.4 (Dz.U. nr 186, poz. 1245)

Dni wolne dla uczniów ustalono po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców w dniu 28 września 2020 r.

 

                               4, 5 stycznia 2021 r.

                              24 maja 2021 r.

      25, 26, 27 maja 2021 r. (egzamin ósmoklasisty)

                              28 maja 2021 r.

                              4 czerwca 2021 r.

                                                 

W wymienionych dniach nauczyciele w szkole pełnią funkcje opiekuńczo - wychowawcze. Nieczynna jest stołówka szkolna. Prosimy rodziców o wypełnienie deklaracji z informacją o tym, które dziecko potrzebuje opieki w świetlicy.

 

Świetlica w dni wolne od zajęć dydaktycznych

        pełni dyżur.

Rodzice, którzy nie mogą zapewnić swoim dzieciom opieki

proszeni są o wypełnienie oświadczenia

dostępnego w świetlicy i na stronie internetowej szkoły.

Termin zwrotu oświadczeń do świetlicy

minimum na tydzień przed dniem wolnym.

 

karta_zgłoszenia_na_dyżur.doc

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć