Kalendarz szkolny 2020/21 Terminy spotkań i konsultacji z rodzicami Dodatkowe dni wolne Ubezpieczenie NNW Rada Rodziców Kontrakt regulujący sposób udostępniania rodzicom sprawdzianów Prawa i obowiązki ucznia Regulamin stroju uczniowskiego Korzystanie z telefonów komórkowych Procedura ubiegania się o kartę rowerową Duplikat legitymacji szkolnej Lekcje i przerwy System oceniania zachowania Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy 1% dla naszej szkoły FANIMANI Ulice znajdujące się w obwodzie szkoły Rekrutacja do kl.I szkoły ponadpodstawowej 2020/2021

Dla Rodziców

Dodatkowe dni wolne

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym 2020/2021

na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust.4 (Dz.U. nr 186, poz. 1245)

Dni wolne dla uczniów ustalono po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców w dniu 28 września 2020 r.

 

                                              Za zgodą Prezydium Rady Rodziców                                                             zaplanowane dni wolne 4,5 stycznia 2021                             zastąpiono 7,8 kwietnia 2021r

                            24 maja 2021 r.

25, 26, 27 maja 2021 r. (egzamin ósmoklasisty)

                           28 maja 2021 r.

                           4 czerwca 2021 r.

                                                 

W wymienionych dniach nauczyciele w szkole pełnią funkcje opiekuńczo - wychowawcze. Nieczynna jest stołówka szkolna. Prosimy rodziców o wypełnienie deklaracji z informacją o tym, które dziecko potrzebuje opieki w świetlicy.

 

Świetlica w dni wolne od zajęć dydaktycznych

        pełni dyżur.

Rodzice, którzy nie mogą zapewnić swoim dzieciom opieki

proszeni są o wypełnienie oświadczenia

dostępnego w świetlicy i na stronie internetowej szkoły.

Termin zwrotu oświadczeń do świetlicy

minimum na tydzień przed dniem wolnym.

 

karta_zgłoszenia_na_dyżur.doc

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć