Projekt Indywidualizacja procesu naucznia

2012/2013

ProjektIndywidualizacja procesu nauczania

i wychowania uczniów klas IIII szkół podstawowych"

 

                     W naszej szkole prowadzone są dodatkowe, zindywidualizowane zajęcia dla uczniów klas młodszych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia uczniów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

 

Obejmuje on następujące rodzaje zajęć:

 1. Zajęcia  dla  dzieci  ze  specyficznymi  trudnościami  w  czytaniu  i  pisaniu.
 2. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.
 3. Zajęcia  dla  dzieci  z  trudnościami  w  zdobywaniu  umiejętności  matematycznych w dziedzinie matematyki.
 4. Zajęcia logopedyczne.
 5. Gimnastyka korekcyjna.
 6. Specjalistyczne  zajęcia  terapeutyczne  dla  dzieci  niepełnosprawnych  z  wadą  wzroku.
 7. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci słabowidzących.
 8. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych z wadą słuchu centralnego.
 9. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - terapia pedagogiczna.
 10. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą Dobrego startu.
 11. Zajęcia  rozwijające  zainteresowania  uczniów  szczególnie  uzdolnionych  w  dziedzinie  muzyki.
 12. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie matematyki.
 13. Zajęcia  artystyczne  rozwijające  zainteresowania  uczniów  szczególnie  uzdolnionych w dziedzinie plastyki.
 14. Zajęcia dla dzieci z uzdolnieniami muzycznymi - zajęcia wokalno – muzyczne.
 15. Zajęcia teatralne.
 16. Zajęcia informatyczne.
 17. Zajęcia z języka niemieckiego.
 18. Zajęcia z języka angielskiego.

 

Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2012/2013.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć