Szkoła otwarta na wiedzę etap II

SOWA II

     

 

 

Szkoła otwarta na wiedzę – etap II

Nasza szkoła uczestniczy w  Projekcie „Szkoła otwarta na wiedzę – etap II”. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 mikołowskich szkół podstawowych w okresie VI 2018 – VI 2019. Projektodawcą jest Gmina Mikołów.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości kształcenia poprzez przeprowadzenie zajęć rozwijających specyficzne umiejętności/ kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych i zakup dostosowanych do specyfiki zajęć specjalistycznych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu TIK. Uczniowie/ uczennice ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniowie młodsi, poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb i umożliwienie im udziału m.in. w zajęciach specjalistycznych, będą mieć możliwość nadążenia za wymogami nowej podstawy programowej. Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów/ uczennic będzie prowadziło do ich efektywnego wejścia na rynek pracy w przyszłości.

W ramach projektu odbywają się  następujące zajęcia:
dla uczniów młodszych
zajęcia wspierające rozwój motoryki małej
zajęcia prowadzone metodą Dobrego Startu

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami  rozwojowymi i edukacyjnymi
zajęcia wspierające rozwój motoryki dużej kl. IV

zajęcia wspierające logiczne myślenie (szachy) kl. IV

zajęcia matematyczne kl. IV
zajęcia matematyczne kl. V
zajęcia matematyczne kl. VI
zajęcia matematyczne kl. VII
zajęcia matematyczne kl. VIII

zajęcia przyrodnicze kl. V-VI
zajęcia przyrodnicze kl. VII – VIII

zajęcia lingwistyczne kl. IV
zajęcia lingwistyczne kl. V - VI
zajęcia lingwistyczne kl. VII – VIII

zajęcia informatyczne kl. VI – VIII

zajęcia z psychologiem kl. IV - VI
zajęcia z psychologiem kl. VII - VIII

Regulamin_Sowa_II.doc

Informacja_o_projekcie.docx

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć