Projekt NASA - I etap

Informacje ogólne

 

PROJEKT EDUKACYJNY NASA

  Nasza szkoła realizowała projekt edukacyjny NASA” - Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów dzięki finansowemu wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin realizacji projektu: 01.03.2010-28.02.2012, funkcję szkolnego koordynatora pełniła pani Ewa Barańska.

Projekt był wspólnym przedsięwzięciem Zespołu Projektowego i wszystkich szkół podstawowych Gminy Mikołów.

Głównym celem działania szkół w projekcie było: zwiększenie szans edukacyjnych i psychospołecznych uczniów poprzez wdrożenie kompleksowych i innowacyjnych programów rozwojowych.

Programy te obejmowały różnorodne zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój zdolności i zainteresowań matematyczno-przyrodniczych, językowych, artystycznych, umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych a także na rozwijanie i korygowanie funkcji niezbędnych do zdobywania wiedzy i osiągania sukcesów w dalszej edukacji.

W ramach NASA w szkole działały następujące agencje (rodzaje zajęć pozalekcyjnych):

- dziennikarska

 • CDA - Ciekawska Drużyna Agentów

- ekspresji kulturalnej

 • W OGRODZIE SZTUK
 • ORIGAMI
 • MAGIA TEATRU

- geograficzno-przyrodnicze

 • EKOLUDKI POZNAJĄ ŚWIAT
 • ŚWIETLIKI
 • Z KAMERĄ I ROWEREM ...

- języków  obcych

 • ADVENTURE WITH CULTURE
 • SPACE TRAVELLERS
 • FROM THE PAGE TO THE STAGE
 • ACROSS CULTURES

- matematyczno-informatyczne

 • AGENCJA BADACZY-PODRÓŻNIKÓW
 • AGENCJA BADACZY – ODKKRYWCÓW
 • 80 DNI DOOKOŁA  ŚWIATA
 • GLOBTROTERZY

- "Ty też potrafisz"

 • TROPICIELE POTĘGI UMYSŁU
 • NIEZWYKŁE PLANETY
 • MALI ODKRYWCY
 • PODRÓŻE SAMOLOTEM
 • ZDOBYWCY WIEDZY
 • ODKRYWCY NA OCEANIE WIEDZY
 • SŁONECZNI RYCERZE

Informacje na temat realizacji projektu udostępniane były na stronie www projektu, w prasie lokalnej, ulotkach promocyjnych a także na tablicy informacyjnej w szkole. 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć