Kalendarz szkolny 2020/21 Terminy spotkań i konsultacji z rodzicami Dodatkowe dni wolne Ubezpieczenie NNW Rada Rodziców Kontrakt regulujący sposób udostępniania rodzicom sprawdzianów Prawa i obowiązki ucznia Regulamin stroju uczniowskiego Korzystanie z telefonów komórkowych Procedura ubiegania się o kartę rowerową Duplikat legitymacji szkolnej Lekcje i przerwy System oceniania zachowania Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy 1% dla naszej szkoły FANIMANI Ulice znajdujące się w obwodzie szkoły Rekrutacja do kl.I szkoły ponadpodstawowej 2020/2021

Dla Rodziców

Kalendarz szkolny 2020/21

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020

Zakończenie I semestru

31 stycznia 2021

Rozpoczęcie II semestru

15 lutego 2021

Ferie zimowe

1 - 14 lutego 2021

        Egzamin ósmoklasisty            25 - 27 maja 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

1 - 6 kwietnia 2021

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych 

25 czerwca 2021

Ferie letnie dla uczniów

26 czerwca - 31 sierpnia 2021

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć