Nawigacja

Kalendarz szkolny 2017/18 Terminy spotkań i konsultacji z rodzicami Dodatkowe dni wolne Ubezpieczenie NNW Punktowy system oceniania w klasach 4 - 7 Podręczniki do religii kl. I-VIII 2018/19 Dziennik elektroniczny Librus Rada Rodziców Kontrakt regulujący sposób udostępniania rodzicom sprawdzianów Prawa i obowiązki ucznia Regulamin stroju uczniowskiego Korzystanie z telefonów komórkowych Procedura ubiegania się o kartę rowerową Duplikat legitymacji szkolnej Lekcje i przerwy 1% dla naszej szkoły

Dla Rodziców

Kalendarz szkolny 2017/18

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017

Zakończenie I semestru

26 stycznia 2018

Rozpoczęcie II semestru

12 lutego 2018

Ferie zimowe

29 stycznia -11 lutego 2018

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca- 3 kwietnia 2018

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych 

22 czerwca 2018

Ferie letnie dla uczniów

23 czerwca - 31 sierpnia 2018

 

 

Zapraszamy na Kiermasze Świąteczne

w grudniu oraz w kwietniu

Wypracowany przez poszczególne klasy dochód

z kiermaszu zostaje wykorzystany na potrzeby tej klasy.

 

ZAPRASZAMY w czerwcu

na FESTYN SZKOLNY

 

 

 

ZIMOWY KIERMASZ ŚWIĄTECZNY  

 WIOSENNY KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica wew.18
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć