Uniwersytet Młodych Odkrywców

                  PROJEKT BYŁ REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2014/15

 „Uniwersytet Młodych Odkrywców”  jest ofertą edukacyjną zajęć pozalekcyjnych realizowaną w Szkole Podstawowej nr3, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt zakłada realizację kompleksowych programów rozwojowych
             w formie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych z zakresu:
 
 1. matematyczno-informatycznego,
 2. geograficzno-przyrodniczego,
 3. humanistycznego,
 4. lingwistycznego,
 5. ekspresji kulturalnej,
 6. nauk różnych.
 
Celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
 
Osoba do kontaktu - mgr Joanna Grochowska-Pietryja  - specjalista ds. programu rozwojowego szkoły.

Oficjalna strona projektu:   www.uniwersytet.mikolow.eu
 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć