Młodzi artyści - konkurs

O konkursie 2020 r.

Drodzy Nauczyciele


Młodzi artyści – na scenę… to propozycja cyklicznej imprezy dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, ognisk pracy pozaszkolnej, kół zainteresowań prowadzonych przy MDK czy inne stowarzyszenia. Głównym celem festiwalu jest umożliwienie zaprezentowania młodzieży swoich talentów na scenie. Marcowy pokaz to również ukoronowanie całorocznej Państwa pracy 
z młodymi artystami. Dzieci będą się prezentować w dowolnej tematyce w kategorii muzycznej:

✓ klasy młodsze 4-6 

✓ klasy starsze 7-8

 

Regulamin konkursu:

 

1. Organizatorzy konkursu:  

➢ Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków 
w Mikołowie, ul Bandurskiego 1, tel. /fax 22-62-206 oraz Miejski Dom Kultury 
w Mikołowie

➢ przygotowanie i przeprowadzenie konkursu: mgr Beata Urbacz, mgr Magdalena Grabowska, mgr  Felicja Wróblewska     

➢ honorowy patronat –BURMISTRZ MIKOŁOWA

 

2. Cele konkursu:

➢ integracja środowiska lokalnego,

➢ prezentacja efektów twórczej pracy,

➢ przełamywanie własnych słabości (trema, stres).

 

3. Zasady uczestnictwa:

➢ szkoła lub placówka zgłasza w podanym terminie kandydatów /zespół (ważne: dopuszcza się kilku kandydatów z jednej szkoły)

➢ występ na scenie nie może przekraczać: 5 minut

➢ preferowany jest własny akompaniament,

➢ w przypadku wykorzystywania gotowych podkładów CD opiekun artysty dostarcza je organizatorom 30 min. przed rozpoczęciem festiwalu,

➢ o kolejności występowania uczestników decydują organizatorzy,

➢ lista laureatów oraz zdjęcia z festiwalu umieszczone będą na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków,

➢ biorąc udział w imprezie, uczestnik (jego rodzic lub opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie danych i upublicznienie wizerunku dziecka.

 

4. Terminy i zgłoszenia:

➢ zeskanowane zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w terminie 
do 18 marca b.r. drogą elektroniczną na adres: sp3konkurs@gmail.com

➢ festiwal odbędzie się 23 marca 2020 r. o godz. 9.00 w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie

5. Przebieg konkursu:

➢ uczestników ocenia niezależne jury zaproszone przez organizatorów,

➢ występujący podlegają następującym kryteriom oceny jury:

✓ pomysłowość występu,

✓ dykcja,

✓ prawidłowa intonacja,

✓ pamięciowe opanowanie tekstu,

✓ ogólna prezentacja i wrażenie artystyczne,

✓ układ choreograficzny (przy występach zespołów tanecznych),

✓ przestrzeganie regulaminu występu,

➢ decyzje jury są bezstronne i mają charakter ostateczny,

➢ na zakończenie komisja sporządza protokół.

 

6. Kontakt z organizatorami:

mail: sp3konkurs@gmail.com

tel.  500 272 475 oraz 509 892 944

 

Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody.

 

ORGANIZATORZY:  mgr Felicja Wróblewska, mgr Beata Urbacz

​​​  mgr Magdalena Grabowska

​​​  

                               

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć